T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ziyareti, 13 Mart 2020

Heyetimiz T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Atilla Bastırmacı’dan Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesi ve İngiltere’nin Avrupa birliğinden çıkış süreci ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen projeler üzerinden bir sunum dinledi. Heyetteki iş insanı derneklerin temsilcileri mevcutta yürütülen gümrük mevzuatının İngiltere’nin birlikten ayrılmasından sonra aynı kalması ve daha da iyileştirilmesi konusunda talepleri olduğunu ve bu konuda sektörden istenildiği kadar bilginin bakanlığa iletilebileceğini belirttiler. Bakanlık yetkilileri de aynı şekilde İngiltere’nin birlikten çıkış sürecine Türk dış ticareti için sağlanabilecek en büyük faydayı sağlayacak şekilde anlaşmalarla çerçeve altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ziyareti

Son Haberler

Bilkent Üniversitesi İİSB Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erinç Yeldan’dan Türkiye’nin İktisadi Gelişiminde STK’ların Rolü Çalıştayı, 13 Mart 2020

Leman Ateşok

UNDP Ankara Ofisi Ziyareti, 12 Mart 2020

Leman Ateşok

STK Kapasite Geliştirme Eğitimi, 30 Ekim – 1 Kasım 2019, Afyonkarahisar

Leman Ateşok