SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI - II

Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi

Sivil Toplum Destek Programı-II (CSSP-II), AB’nin Türkiye’ye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) kapsamında Sivil Toplum Diyaloğunun güçlendirilmesini sağlamaya yönelik bir programdır. ‘Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi’ Projemiz Sivil Toplum Destek Programı II kapsamında birçok proje arasından seçilerek Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Güçlü bir demokrasinin hayati unsurlarından biri, dinamik ve iyi işleyen bir sivil toplumdur. Bu kapsamda kamu ve STK işbirliğinin güçlendirilmesi ise Programın bir diğer önceliğidir. Projemiz, ESİAD, DESİAD ve Yaşar Üniversitesi ortak çalışması ile gerçekleşecektir.

‘Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi’ adını taşıyan projemiz 15 ay sürecektir ve hedef kitlesi STK’lar ve ilgili kamu kurumu temsilcileri olacaktır. Temel amacı; İzmir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da STK’lara uygulanacak anket sonucu her ilde Stratejik Planlama ve Proje Hazırlama eğitimleri ile kapasitelerini güçlendirmek olacaktır. Her ilde 50 ve toplamda 200 STK temsilcisi eğitilecektir.

Projenin bir diğer önemli faaliyeti Ankara’da Danışmanlık ve İletişim Ofisi kurmaktır. Bu ofis ile hedeflenen:

1) Danışmanlık faaliyetleri:
1.a) Ankara Ofis Koordinatörünün Ege Bölgesi sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumları ile olan iletişim ve işbirlikleri konusunda tekil veya grup olarak kolaylaştırıcı olması,
1.b) Ege Bölgesi’nin güçlü olduğu tarım, turizm ve belirli sanayi sektörlerinde kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi, konu ile ilgili ziyaret ve çalıştaylar yapılması,
1.c) Kamu kurumları projeleri ve hibeleri ile ilgili olarak duyuru ve güncel haberlerin paylaşılması
1.d) Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik el kitabı yayınlanması
1.e) Kamu kurumlarından temsilcilerin Ankara Ofisi’ne davet edilerek İzmir’deki STK’ların ESİAD’da toplanması ile dijital teknolojinden faydalanarak soru-cevap içerikli video konferanslar organize edilmesi
çalışmalarını içermektedir.

2) Deneyim paylaşımı faaliyetleri ise:
2.a) Ege Bölgesi’nden 20 STK temsilcisinin olduğu bir grup ile Kamu kurumlarına ve AB Delegasyonu’na bir çalışma ziyareti düzenlenmesini
2.b) Kamu kurumu temsilcilerinin Ankara Ofisimize davet edilmesi ile Kamu-STK işbirliğine yönelik bir çalıştay düzenlenmesini içermektedir.

Bir uzman görevlendirilerek Ege Bölgesi STK’ları başta olmak üzere tüm STK’lara bilgilendirme çalışmaları yürütecek ve kamu-STK işbirliğini güçlendirmek üzere aylık bülten, el notları üretecektir. Bu kapsamda eğitimlerde aktif olan STK temsilcilerinden mümkünse her ilden 5’er kişi belirlenerek 20 temsilci Ankara’ya götürülerek 4 devlet kurumu ve AB Türkiye Delegasyonuna ziyaret sağlanacak ve ikili görüşmeler ve kurumların tanıtımı sağlanacaktır.

Ankara İletişim ve Danışmanlık Ofisi