Türkiye Ulusal Ajans Ziyareti, 11 Mart 2020

Katılımcılar daha sonra Türkiye ulusal ajansını ziyaret etmek için ajansı genel müdürlüğüne geçtiler burada Erasmus+ programı ile ilgili çok detaylı bir sunuma katıldılar. Programla ilgili gerekli tüm bilgileri ilgili uzmandan örnekleriyle birlikte dinlediler ve soru sorma fırsatı buldular. Erasmus+ programı sivil toplum kuruluşları için önemli bir kaynak aynı zamanda da kapasite artırma için önemli bir araç. Bu sebeple bu programdan doğru program ortakları ile faydalanmak Ege bölgesi STK’ları için önemli bir kapasite artırma ve gelişme aracı da olacaktır.

Türkiye Ulusal Ajans

Son Haberler

“Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği” Konulu Video Konferans, 19 Şubat 2020, Ankara

Leman Ateşok

“Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi” projesi açılış toplantısı İzmir’de gerçekleşti

Leman Ateşok

Bilkent Üniversitesi İİSB Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erinç Yeldan’dan Türkiye’nin İktisadi Gelişiminde STK’ların Rolü Çalıştayı, 13 Mart 2020

Leman Ateşok